Colofon

De website HandreikingDRO is gemaakt door:

  • H2Ruimte
  • Liefland Milieu

in nauwe samenwerking met de opdrachtgever:

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DG water en ruimte)

 

Status
De website HandreikingDRO vindt zijn ontstaan in het programma Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, gestart door het voormalige Ministerie van VROM. Dit programma heeft onder meer de Handreiking Duurzame ruimtelijke ontwikkeling opgeleverd. Dit was een co-productie tussen het Ministerie van VROM/IenM en H2Ruimte/Liefland Milieu. Medio 2011 is het programma Duurzame ruimtelijke ontwikkeling beeindigd en is de inhoud van het programma overgedragen aan het Platform duurzame gebiedsontwikkeling. De Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling was op dat moment in de vorm van diverse bouwstenen beschikbaar, maar nog niet compleet. Met name meer instrumentele onderdelen (o.a. juridische en financiële aspecten, duurzaamheidsmeetmethoden) vragen nog om verdere uitwerking dan wel ontbreken. Het Ministerie van IenM vindt de beschikbare onderdelen van voldoende betekenis om deze via een website beschikbaar te stellen ook al is het product niet volledig en compleet afgerond.