Downloads

Deze website is gebaseerd op de schriftelijke versie van de Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling (versie van 28 okt. 2011). Deze versie is compleet en in onderdelen onderstaand te downloaden.Er bestaan (redactionele) verschillen tussen de tekst van de webversie en de schriftelijke versie.

Handreiking 

- volledige handreiking (versie 28 okt. 2012)

- samenvatting van de handreiking (versie 28 okt. 2012)


Onderdelen uit de handreiking

(paginanumering wijkt af van complete versie):

- de kernwaarden

- alle ambities

- alle vuistregels

- het proces

- de thema's gezamenlijk

- de afzonderlijke thema's:  


- alle transformatieopgaven

- alle gebiedsjablonen

- alle dilemma's intensivering ruimtegebruik

- achtergronddocument duurzame mobiliteit (versie 22 feb. 2011)

- achtergronddocument intensivering bestaand stedelijk gebied (versie 18 nov. 2010)