Proces

Elk planproces vraagt om een eigen invulling, vanwege de verschillen in complexiteit, schaal, inhoudelijke opgave, bestuurlijke context, betrokken spelers, et cetera. Ondanks die diversiteit zijn er veel overeenkomsten, met name waar het gaat om de verschillende fasen in het planproces en de aanpak daarvan. Als uitgangspunt voor die aanpak hanteren we hier de aanbevelingen uit het advies ‘Sneller en Beter bij gebiedsontwikkeling’, de zogenaamde Elverding-aanpak. In het onderstaande schema zijn die stappen aangegeven.


Fasen gebiedsprocessen volgens Elverding

In het onderdeel proces vindt U het volgende: