Instrumenten

In dit deel van de handreiking komen hulpmiddelen aan de orde die te gebruiken zijn in het proces van duurzame ruimtelijke ontwikkeling. In de vakwereld is een scala van hulpmiddelen beschikbaar. Mede daarom is in deze handleiding afgezien van een uitvoerig overzicht. Het accent is gelegd op de typering van een aantal financiële arrangementen en aanpakken.  Enkele aanpakken voor analyse zijn aangestipt onder planningsgereedschap.

De uitwerking van onder meer juridische instrumenten en duurzaamheidsmeetmethoden is in deze handreiking achterwege gebleven.