Financieel gereedschap

Ingrepen in de ruimte kosten altijd geld. Dit betekent niet dat er altijd een financieel probleem ligt. Als er een maatschappelijke urgentie is, dan is er vaak vaak een budget. Als een ingreep financieel rendabel is dan is het in principe mogelijk hier een inversteerder bij te vinden. Toch lopen we bij gebiedsontwikkeling vaak tegen financieringsproblemen aan. Dit heeft verschillende oorzaken:

  • De kosten en de baten van een investering zijn niet gelijk over de belanghebbenden verdeeld. 
  • Een investering heeft wel rendement maar dit is te laag of er zijn te grote risico's
  • Er zijn maatschappelijke baten die niet direct vertaald kunnen worden in financiële baten


Slimme financieringsconstructies en verdienmodellen worden vaak als het ei van Columbus gezien. De praktijk is echter dat het in eerste instantie gaat om slim ontwerpen, slim omgaan met belangen en goed rekenen. Hierbij is het doel in elke fase (realisatiefase, gebruiksfase en sloop) de inkomsten te maximaliseren en de uitgaven te minimaliseren zonder in te boeten op de kwaliteit van het gebied. Als dit goed is gedaan kan een passende financieringsconstructie gezocht worden. Bedenk echter wel, als het rendement van een investering onvoldoende is dan kan een financieringsconstructie hier niets aan veranderen.

Een overzicht van bestaande financiële arrangementen om drempels  in de financiering van duurzame ontwikkelingen te kunnen slechten is opgenomen in ‘Toekomstwaarde Nu! Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling’ van het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf, AgentschapNL en het ministerie van IenM.

Kansrijke financiële arrangementen en aanpakken, deels gebaseerd op "Toekomstwaarde nu" zijn: 


Meer informatie: