Ambitieniveaus

Het ambitieniveau is vanaf de start cruci­aal. De kernwaarden vormen een uitdaging aan iedereen om ambities te formuleren, die richting geven aan een duurzame ontwikkeling op alle drie de p’s. We onderscheiden drie ambitieniveaus:

  • Basis: doen wat wetten en regels voor­schrij­ven
  • Comfortabel: het niveau dat in best practises wordt gehaald
  • Excellent: dat wat we eigenlijk zouden willen. De excellente ambities doen recht aan de kernwaarden. 


De excellente ambities vragen om een gebiedsspecifieke vertaling. Belanghebbenden in een gebied kunnen eigen ambities formuleren voor de thema’s die dáár relevant zijn. Deze ambities vormen gezamenlijk de ontwerpopgave voor dat gebied. Die ontwerpopgave (op basis van excellente ambities) zal in veel gevallen vra­gen om nieuwe, slimme oplossingen. Daarvoor is een innovatief klimaat noodzakelijk, gecombineerd met een fase in het proces waarin die innovaties kunnen worden ontworpen, bediscussieerd en getest. Innovaties moeten er toe leiden dat de ambities vertaald kunnen worden in doelen, die afrekenbaar zijn. Deze komen terecht in een programma van eisen. Die doelen worden vervolgens verwezenlijkt door uiteen­lo­pen­de middelen en maatregelen.